יום שלישי, 30 בנובמבר 2021

מבט מדוייק, תשובה מדוייקת

 בס"ד

מבט מדוייק, תשובה מדוייקת / לפרשת מקץ / מתורת ר' רחמים חי חוויתא הכהן זצוק"ל


עם תחילת ההסתבכות של האחים אצל המשנה למלך, אנו רואים את שאר רוחם, ומבטם המוסרי-רוחני על הקושי שאליו נקלעו:

אבל אשמים אנחנו – ללמדך שבחן של שבטים אשר בבוא עליהם הצרה הזאת, לא אמרו "מקרה הוא", אלא תלו בעוונם, וכמו שכתבו חז"ל "אם יראה אדם שיסורים באים עליו – יפשפש במעשיו".

זה דבר הניכר מיד בפסוקים. אולם, אם מתבוננים נראה כי לכאורה התנצלותם אינה שלמה, שכן חטאם העיקרי היה מכירת יוסף, ובהתנצלותם הם מציינים עבירה אחרת (פרק מ"ב פסוק כ"א):

 וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־אָחִ֗יו אֲבָל֘ אֲשֵׁמִ֣ים׀ אֲנַחְנוּ֘ עַל־אָחִינוּ֒ אֲשֶׁ֨ר רָאִ֜ינוּ צָרַ֥ת נַפְשׁ֛וֹ בְּהִתְחַֽנְנ֥וֹ אֵלֵ֖ינוּ וְלֹ֣א שָׁמָ֑עְנוּ עַל־כֵּן֙ בָּ֣אָה אֵלֵ֔ינוּ הַצָּרָ֖ה הַזֹּֽאת:

מדוע הם לא מזכירים את חטא המכירה? מסביר רבינו כך (מנחת כהן):

הקושיא ידועה דלא תלו זה בעיקר חטא המכירה רק במה שלא שמעו תחינתו. ונראה משום דמידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה, והכא נמי הם טענו לפני יוסף שהם נקיים מאשמה זו שחושדם למרגלים, והאטים אזנו ולא קיבל דבריהם, ועל כרחך שהוא בעוון שלא שמעו לתחינת אחיהם. דאם בעוון המכירה היה לוקח אותם לעבדים, מידה כנגד מידה.

מכיוון שהם מבינים מיד כי המצב האבסורדי, אינו אלא עונש על חטאתם, הם משייכים את העונש לחטא. אם באמת העונש היה על המכירה, היה צפוי שיימכרו הם לעבדים, ולא רק שדבריהם לא יתקבלו. על כרחך, לחפש עבירה אחרת בהקשר זה, הוא חוסר ההקשבה לתחנוני יוסף, הזועק לעזרתם מן הבור.

המשמעות של התובנה הקשה הזו, היא, שמכירתם לעבדים עדיין נמצאת על הפרק:

 ומכל מקום, ייתכן שאחר שיבואו אליו בפעם השני, יעשה להם עלילה אחרת וייקח אותם לעבדים בעוון המכירה, ולכן כשבאו פעם שנית, אמרו "על דבר הכסף השב באמתחותינו אנחנו מובאים וגו' ולקחת אותנו לעבדים" וגו' בעוון שמכרו יוסף לעבד. וכן כשנמצא הגביע באמתחת בנימין, אמר יהודה "האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו" וגו' והיינו בעוון המכירה.

החשש קינן במוחם, ואף התברר כצפוי להתקיים: עם גילוי הגביע באמתחת בנימין, והתובנה שמישהו מפליל אותם, הצפי היה להמכר לעבדים. הם אף מצהירים על נכונותם להיות עבדים.

אלא שאז אומר להם יוסף שרק בנימין ישתעבד. דבר בלתי צפוי לפי חשבונם. וזה מה שגורם ליהודה לפעול ולהתעורר, וממילא לגרום ליוסף לחשוף את עצמו בסופו של סיפור:

וכשאמר להם יוסף "חלילה לי מעשות זאת וגו', ואתם עלו לשלום", אז נתחזק יהודה "ויגש אליו" דוודאי גזירה כזאת לא נגזרה מן השמים, דבנימין לא חטא במכירת יוסף, ואמר לו "ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני" משום שהוא היה היועץ של המכירה ועכשיו אולי לא יענש בזה, אלא הוא, ומן השמים גלגלו שיהיה הוא הערב לאביו, כדי שעל ידי זה ימסור עצמו עליו ויהיה לעבד תחתיו.

נמצא שרבינו מאיר לנו דרך לגאולה: אם ניגשים בענווה לעונשים, ורואים בהם דבר ה', קריאה להתעוררות, ומפענחים אותם לאור הכלל של מידה כנגד מידה, זה עצמו מוביל לתהליכים שסופם טוב וברכה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

באר התורה

באר התורה / לפרשת חוקת / אור החיים הקדוש שירת הבאר מפתיעה בנוכחותה במהלך התהליך של ההכנות לכניסה לארץ. חז"ל מספרים שהשירה הית המעין...