יום חמישי, 8 בספטמבר 2022

בין מלחמה למלחמה

 בין מלחמה למלחמה / לפרשת כי תצא / אור החיים הקדוש

בעולם של אתגרים, כמו העולם בו אנו חיים, המושג מלחמה אינו משמש רק לקרב בין מדינות / עמים / שבטים / וכו', אלא לכל התמודדות הדורשת התעצמות מצד האדם המשתדל, להלן: הלוחם.

הלוחם חולם, שואף, חותר לעבר יעדים, אולם בעולם בו ישנם רצונות שונים ומנוגדים, חוקי טבע ונורמות חברתיות, לא כל מה שהלוחם רוצה אפשרי בקלות.

התורה נותנת לנו הדרכה למלחמה הפנימית שלנו, כפי שמגלה לנו האוה"ח הק' את הרמזים (דברים פרק כא):

ובדרך רמז תתבאר הפרשה על זה הדרך הנה כל בנין העולם וקיומו תלוי במעשה עם בני ישראל אם יטיבו דרכיהם ...ויושר דרכם של ישראל תלוי בנצחון יצר הרע ובא הכתוב להעיר האדם כי ביציאתו מעולם העליון לבא לעולם הזה יהיה מוכן למלחמה, כי לא יחשוב שאין צריך תגבורת לנצחון זה אלא אדרבה לזו יקרא מלחמה ... הכובש את יצרו - שאין גבורה גדולה מזו, ...

הפרשה רומזת למלחמה הגדולה ביותר שיש לאדם: מלחמה ביצריו. בעם ישראל הדבר מקבל משנה משמעות, כי מעשיהם של ישראל משפיעים על המציאות כולה.

ל-מלחמה בפתח, ולא בשווא, ללמדנו שזו המלחמה העיקרית של האדם. 

מדוע?

ואומרו על אויביך בא להעיר כי לא מלחמה זו כגבור הלוחם ללכוד עיר וכשיקוץ במלחמה יפנה וילך לעצמו אלא כאדם הלוחם עם אויבו שאם יתרשל יקום עליו והכהו, כמו כן אם יתרשל האדם מללחום את האויב יקום עליו ויאבדהו מן העולם,

יש מלחמה שניתן בכל רגע לקום ולעזוב, ואין לך נזק בהמשך, אולם כאן זו מלחמה מסוג של התגוששות: אם אתה עוצר לנוח - היריב מיד מסתער עליך. הדבר דורש דריכות מתמדת, ועקביות.

אולם - האם יש סיכוי? האם נוכל להצליח נגד מי שהוא אש, למרות שאנו בשר ודם?

ומבטיחו הכתוב שהגם שתקיף הוא היצר מכח האנושי אף על פי כן יתנהו ה' בידו, ...

יה"ר שנזכה לעמוד איתנים במלחמה זו, וביתר עוצמה בשנה הבאה עלינו לטובה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

למה נחש ולמה שרף?

  בס"ד למה נחש ולמה שרף? / לפרשת חוקת / מתורת רבינו שמואל טייב זצ"ל עם ישראל שוב מתלונן על המן, ובעקבות זה הוא מוכים על ידי נח...