יום שישי, 2 בספטמבר 2022

לאמץ מבט אובייקטיבי

לאמץ מבט אובייקטיבי / לפרשת שופטים / אור החיים הקדוש

פרשת שופטים מלאה בציוויים למנהיגות השיפוטית של האומה, בפשוטם של דברים. אמנם מצינו ציוויים שבאופן פשוט נאמרו לשופטים, אולם חז"ל לקחו את הדברים גם אל האדם הפשוט. לדוגמא: בצדק תשפוט אמיתך, נדרש כציפייה מכל אחד מאיתנו לדון את חבירו לכף זכות.

גם הציווי "ושפטו את העם משפט צדק", יכול ללמד אותנו דרך בקבלת עמדה והשקפת עולם. 

מה ההנחייה הכתובה כאן לדיין? מסביר רבינו אוה"ח הק' (אור החיים דברים פרק טז):

משפט צדק...כאן העיר הערה גדולה לחפץ לשפוט בצדק, והוא כי כשירצה לעמוד הדיין על משפט האנשים אשר להם הריב יהיה בסדר זה: שיעביר מבין עיניו ב' הנושאים ולא ילביש משא ומתן ההלכות שיעשה באנשים אשר להם הריב לומר כפי זה יתחייב פלוני וכפי זה יהיה להיפך אלא יעשה עיונו וצדדי ההלכה כאלו אין אדם שצריך להוראה זו עתה אלא לעמוד על הדין לדעת הלכות התורה,

פירוש: שלב ראשון בתחילת השיפוט, לאחר שמיעת בעלי הדין, הוא האיתור של הסוגיה ההלכתית-משפטית המדוייקת, שדנה באירוע מעין זה הבא לפני השופט. בשלב זה, יש לדון בסוגיה בפני עצמה, כסוגיה טהורה-בית מדרשית, ללא כל התייחסות לנידונים עצמם. 

לאחר ההכרעה בסוגיה התיאורטית, ימשיך לשלב הבא:

ואחר שיעמוד עליו בדרך זה מה שיעלה במצודתו ידין בו לבעלי דינים יזכה הזכאי ויתחייב החייב, והוא אומרו ושפטו את העם משפט פירוש כבר הוא משפט בפני עצמו זה יהיה צדק, 

שלב זה הוא שלב היישום: תחיל על הנידונים לפניך את הדין שהעלית בחכתך. 

מהי הסכנה בדיון בסוגיה לאור נידונים שלפניך?

אבל זולת זה כשיעריך בדעתו בעת שמזקק ומצרף הדין לבעלי דינים על כל פנים יהיה א' יותר מתקרבת דעתו אליו ולא יצא המשפט צדק, ובפרט במשפטים שתלוים בשיקול הדעת ובהטיה מועטת בנקל יטה דעתו: 

אדם כאדם לעיתים נוטה דעתו במודע או שלא, וממילא בדינים בהם הדיון תלוי בשיקול דעת, האמפתיה יכולה לגרום להטיית המשפט (וכבר היה מקרה בו מישהו דרס למוות יהודי מבוגר בשוגג, ואנשים אינטיליגנטיים הצדיקו באוזני את הדורס מסיבות וטעמים מוזרים - כי הדורס בן משפחתם...).

שנזכה לראות את המציאות לאשורה ולקבל החלטות מדוייקות בחיים.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

היד ה' תקצר...מחסד אינסופי??

  בס"ד היד ה' תקצר...מחסד אינסופי?? / לפרשת בהעלותך / מתורת רבינו שמואל טייב זצ"ל אחד מרגעי המשבר הקשים ביותר במדבר, בהם ה...